Nasledovné informácie

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 a ďalších relevantných ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).


Cieľom tohto textu je predovšetkým informovať dotknuté osoby o spôsobe spracúvania a ochrane osobných údajov, ktoré nám ako prevádzkovateľovi dotknuté osoby poskytujú.


Prevádzkovateľ

Mgr.Andrea Legényová

advokátka

zapísaná v SAK pod reg.č.4298

IČO 50849883

DIČ 1035424951

SK DIČ: SK1035424951


Telefonický kontakt: 00421 905 358 012

E-mail: ak.legenyova[at]gmail.com

Webové sídlo: www.legenyova.com
Vissza a főoldalra